Loading…

Privacyverklaring - Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk

Privacyverklaring

# Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk ten behoeve van de bezoekers aan onze events en media (website en social media)

De Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk (waarbij ingegrepen Zomer op het Plein) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

**1. Van wie verwerkt de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk persoonsgegevens en welke gegevens zijn dat? **
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, betaalgegevens, contactgeschiedenis en surfgedrag. Verder slaan wij informatie op in cookies, zie punt 5.

NB. U kunt anoniem, zonder verwerking van uw persoonsgegevens, tickets kopen aan onze balie. De openingstijden vindt u online.

**2. Waarvoor verwerkt de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk persoonsgegevens? **
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Om de relatie met u te onderhouden en u passend te informeren. Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Voor veel voorstellingen verzenden wij servicemails naar alle kaartkopers, hierin wordt vaak belangrijke informatie verstrekt over extra activiteiten rondom de voorstellingen en bijvoorbeeld gewijzigde eindtijden. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
b. Voor de ontwikkeling en verbetering van ons programma-aanbod en onze diensten. Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van ons aanbod en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden (deze gegevens worden anoniem verkregen), de open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn, uw aankoophistorie om uw vraag over een bepaalde productie of dienst te kunnen beantwoorden, uw geboortedatum om inzicht te krijgen in onze publiekssamenstelling en daarmee tot een goede samenstelling van ons aanbod te komen.
c. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw genre of nieuwe voorstelling dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven
bij ons. U kunt zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven. Daarnaast kunnen wij uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante voorstellingen te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren.
d. Om overeenkomsten met impresariaten aan te gaan en uit te voeren. Op basis van de samenstelling van onze kaartkopers kunnen we bepaalde voorstellingen en concerten boeken.
e. Voor onze bedrijfsvoering. Wij vinden het belangrijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties.

**3. Hoe gaat de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk met mijn persoonsgegevens om? **
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij hanteren hiervoor een maximale bewaartijd van 7 jaar na uw laatste aankoop, zodat we over langere termijn analyses kunnen maken van klantbezoek ten behoeve van de toekomstige programmasamenstelling. Binnen de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Mollie, Spotler, TIX ticketing, Google Analytics (zie ook punt 5) en Eventim.

Soms schakelen wij andere derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Ook met hen sluiten we verwerkingsovereenkomsten af.

In geval van verhuring (geen eigen evenement) verstrekken wij alleen uw gegevens aan de huurder (de organisator van het evenement) ten behoeve van mailingen. Dit doen wij alleen als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van mailingen. Dit geldt ook voor gegevensverstrekking aan gezelschappen en impresariaten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk onder meer gebonden aan:

**4. Kan ik zien welke persoonsgegevens de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk van mij verwerkt en welke rechten heb ik? **
Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Uw rechten:

**5. Wat registreert Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk aan clickgedrag en via cookies? **
TAQA Theater De Vest gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie; c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van TAQA Theater De Vest.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Op onze websites worden cookies gebruikt voor:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
Bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem. Addthis: Deze cookies worden gebruikt voor het delen van voorstellingspagina's via social media. Hierin wordt bijgehouden hoeveel 'shares' een pagina heeft. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na een maand. Ook wordt gebruik gemaakt van Facebook pixels, deze cookies vervallen na 28 dagen.

C. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze websites. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

Met Google Analytics is het volgende onder andere opgenomen in de bewerkersovereenkomst:

  1. IP-nummers anonimiseren
  2. Gegevens delen met Google uitzetten
  3. Gegevens delen voor advertentiedoeleinden uitzetten
  4. Functie voor delen User IDs uitschakelen

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, voor rapporten over de website-activiteit voor website exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

**6. Hoe zit het met de privacyverklaringen van andere websites waarnaar onze sites linken? **
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk kunt u terecht de afdeling Kaartverkoop, via kaartverkoop@taqatheaterdevest.nl of u belt naar 072 – 548 99 99. In geval van klachten kunt u terecht bij Hoofd Financiën, Automatisering en Management Ondersteuning Henk-Jan Zijlstra, hzijlstra@taqatheaterdevest.nl, eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

8. Kan Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.taqatheaterdevest.nl, www.grotekerkalkmaar.nl en www.zomerophetplein.nl.

**Datum laatste update: **
8 juni 2021